Chi tiết tin

Vợ ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đăng ký mua: 200.000 CP

Người đăng: Admin Thủy điện Ngày đăng: 29/04/2021 Lượt xem: 162

Nguyễn Thị Kim Hoa - người có liên quan đến Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch                                         : Nguyễn Thị Kim Hoa

- Mã chứng khoán                                                                  : NTH

- Tên của người có liên quan tại TCNY                                  : Nguyễn Văn Cao

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết               : Thành viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ          : Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ                              : 1.825.645 CP (tỷ lệ 16,9%)

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch   : 165.134 CP (tỷ lệ 1,53%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua                                           : 200.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua                                                    : 200.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch       : 365.134 CP (tỷ lệ 3,38%)

- Thời gian thực hiện giao dịch                                                : 24/04/2021 đến 29/05/2021

Thông báo giao dịch

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000664695