Công bố thông tin

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 13, tin tức 1 đến 10 trong 129 tin tức.
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 3 năm 2020 bằng tiền
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 3 năm 2020 bằng tiền
Võ Thụy Vân Khanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 800.000 CP
Võ Thụy Vân Khanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 800.000 CP
Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT - đã bán 800.000 CP
Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT - đã bán 800.000 CP
Võ Thụy Vân Khanh - Vợ ông Nguyễn Đình Xuân (Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 800.000 CP
Võ Thụy Vân Khanh - Vợ ông Nguyễn Đình Xuân (Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 800.000 CP
Ông Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 800.000 CP
Ông Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 800.000 CP
BCTC quý 3/2021 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN
BCTC quý 3/2021 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN
Nguyễn Văn Cao - Ủy viên HĐQT - đã mua 29.500 CP
Nguyễn Văn Cao - Ủy viên HĐQT - đã mua 29.500 CP
BCTC soát xét 06 tháng năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC soát xét 06 tháng năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
Ông Nguyễn Đình Thọ - Thành viên HĐQT - đã mua 51.000 CP
Ông Nguyễn Đình Thọ - Thành viên HĐQT - đã mua 51.000 CP
BCTC Quý 2/2021 và Giải trình biến động LNST
BCTC Quý 2/2021 và Giải trình biến động LNST


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001014018