Công bố thông tin

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 13, tin tức 1 đến 10 trong 121 tin tức.
Ông Nguyễn Đình Thọ - Thành viên HĐQT - đã mua 51.000 CP
Ông Nguyễn Đình Thọ - Thành viên HĐQT - đã mua 51.000 CP
BCTC Quý 2/2021 và Giải trình biến động LNST
BCTC Quý 2/2021 và Giải trình biến động LNST
Ông Nguyễn Văn Cao - TV HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
Ông Nguyễn Văn Cao - TV HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021
Ông Nguyễn Đình Thọ - TV HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
Ông Nguyễn Đình Thọ - TV HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
Nguyễn Thị Kim Hoa - người có liên quan đến Thành viên HĐQT - đã mua 0 CP
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ
Ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT - đã bán 0 CP
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ (Nguyễn Văn Cao)
Công bố thông tin về việc đã ký Hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
NTH đã ký Hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000785687