Công bố thông tin

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 21, tin tức 1 đến 10 trong 203 tin tức.
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền
BCTC Quý 3/2023 và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC Quý 3/2023 và Giải trình biến động LNST TNDN
Giấy phép Hoạt động điện lực số 152/GP-ĐTĐL
Giấy phép Hoạt động điện lực số 152/GP-ĐTĐL ngày 29/09/2023
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty
BCTC soát xét 06 tháng năm 2023 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC soát xét 06 tháng năm 2023 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
Chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng năm 2023
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng năm 2023
BCTC Quý 2/2023 và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC Quý 2/2023 và Giải trình biến động LNST TNDN
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Chốt DSCĐ để chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
Công bố thông tin chốt DSCĐ để chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2023


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại: 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001992338