Công bố thông tin

NTH công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ
Con ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
Nguyễn Thị Thùy An - người có liên quan đến Thành viên HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP
Ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
NTH thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Nguyễn Văn Cao)
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
NTH công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế tình Quảng Ngãi
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản
NTH công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản
Con ông Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT đã bán 10.000 CP
Nguyễn Xuân Lý - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 10.000 CP
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình biến động LNST TNDN
NTH công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình biến động LNST TNDN
Vợ ông Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT đã bán 101.100 CP
Võ Thụy Vân Khanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 101.100 CP
CBTT tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Con ông Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 10.000 CP
Nguyễn Xuân Lý - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 10.000 CP


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000256456