Windows and Office

Công bố thông tin

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 22, tin tức 1 đến 10 trong 220 tin tức.
BCTC Quý 1/2024 và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC Quý 1/2024 và Giải trình biến động LNST TNDN
Nghị quyết HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2024
Nghị quyết HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2024
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 13/04/2024
Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 13/04/2024
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 23/03/2024
Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 23/03/2024
Báo cáo thường niên năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2023
CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN năm 2023
CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN năm 2023
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại: 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002109241