Công bố thông tin

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 17, tin tức 1 đến 10 trong 169 tin tức.
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Văn phòng đại diện
Thành lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong
Thông báo đến Quý khách hàng, đối tác về thay đổi địa chỉ xuất hóa đơn
Thông báo đến Quý khách hàng, đối tác về địa chỉ xuất hóa đơn và địa chỉ liên hệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11
CBTT thay đổi ngày chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền
CBTT thay đổi ngày chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký; Điều lệ Công ty
- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký; - Điều lệ Công ty
CBTT chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền
CBTT chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền
Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2022
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001428739