Công bố thông tin

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 15, tin tức 1 đến 10 trong 144 tin tức.
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10
Công bố thông tin Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Xuân
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Xuân
Báo cáo tài chính Quý 1/2022 và Giải trình biến động LNST TNDN
Báo cáo tài chính Quý 1/2022 và Giải trình biến động LNST TNDN
Báo cáo thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2021
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình biến động LN sau thuế TNDN năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình biến động LN sau thuế TNDN năm 2021
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001256769