Công bố thông tin

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 12, tin tức 1 đến 10 trong 112 tin tức.
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền
Ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền
Nguyễn Văn Cao - TV HĐQT đăng ký bán 200.000 CP
Ông Nguyễn Văn Cao - TV HĐQT đăng ký bán 200.000 CP
Vợ ông Nguyễn Văn Cao – Thành viên HĐQT đăng ký mua: 200.000 CP
Nguyễn Thị Kim Hoa - người có liên quan đến Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021
Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính Quý 1/2021 và Giải trình biến động LNST
NTH công bố Báo cáo tài chính Quý 1/2021 và Giải trình biến động LNST
Báo cáo thường niên năm 2020
NTH công bố Báo cáo thường niên năm 2020
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công bố Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại : 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ : Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000590145