Công bố thông tin

   
Số tin/trang:
select
 Trang 10 trong 20, tin tức 91 đến 100 trong 196 tin tức.
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Chốt DSCĐ để chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
Công bố thông tin chốt DSCĐ để chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023
Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 20/04/2023
Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 20/04/2023
Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Báo cáo thường niên năm 2022
Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT và 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023
Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT và 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN năm 2022


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại: 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001780041