Công bố thông tin

   
Số tin/trang:
select
 Trang 11 trong 19, tin tức 101 đến 110 trong 187 tin tức.
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình biến động LNST TNDN năm 2022
CBTT chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CBTT chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CBTT chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2022 bằng tiền
CBTT chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2022 bằng tiền
Báo cáo tài chính Quý 4-2022 và Giải trình biến động LNST TNDN
Báo cáo tài chính Quý 4-2022 và Giải trình biến động LNST TNDN
Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022
Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022
Ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên BKS - đã bán 75.000 CP
Ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên BKS - đã bán 75.000 CP
Phạm Thị Kim Chi - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 75.000 CP
Phạm Thị Kim Chi - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 75.000 CP
Bản cung cấp thông tin của ông Ngô Trung Dũng và ông Trần Đức Nhật
Bản cung cấp thông tin của ông Ngô Trung Dũng và ông Trần Đức Nhật
CBTT Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
CBTT Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại: 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001648499