Công bố thông tin

   
Số tin/trang:
select
 Trang 4 trong 22, tin tức 31 đến 40 trong 212 tin tức.
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền
BCTC Quý 4/2023 và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC Quý 4/2023 và Giải trình biến động LNST TNDN
CBTT Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty năm 2023
Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty năm 2023
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Quy chế Công bố thông tin
Quy chế Công bố thông tin
CBTT Nghị quyết HĐQT số 02 và 03/2024/NQ-HĐQT ngày 13/01/2024
CBTT Nghị quyết HĐQT số 02 và 03/2024/NQ-HĐQT ngày 13/01/2024
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền
Công bố thông tin chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền
BCTC Quý 3/2023 và Giải trình biến động LNST TNDN
BCTC Quý 3/2023 và Giải trình biến động LNST TNDN


Liên kết website

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Điện thoại: 0255-3819662,3819598 - Fax : 0255-3819598
Địa chỉ: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002053431